OPLYSNINGER

ADVOKAT MARTIN UTIGER ER:

 • Beskikket af Justitsministeriet.
   

 • Medlem af Det Danske Advokatsamfund og omfattet af pligterne i retsplejeloven. Se mere på www.advokatsamfundet.dk. 
   

 • Dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring og garantiordning i Codan Forsikring A/S. Se mere på www.codan.dk. 
   

 • Stifter af Utiger Advokater med cvr.nr. 40 97 32 22,
  Torvet 4, 3400 Hillerød. 

 

Hvis du ønsker at klage over advokatfirmaets adfærd eller salær bedes du straks kontakte os på +45 20 21 79 20 og/eller på m@utigeradvokater.dk

Hvis der ikke kan opnås enighed, kan klage rettes til:

 

Advokatnævnet

Kronprinsessegade 28

1306 København K.